Pavero Software Pages
English
Česky
 

Grafy

Tato aplikace byla součástí mé bakalářské práce, kterou jsem již úspěšně obhájil, takže ji zde zveřejňuji. Jedná se o program, který umožňuje vytvářet a editovat grafy z oblasti Teorie grafů. Na nich je možno testovat, zda se jedná o grafy eulerovské, v takovém případě lze na ně aplikovat algoritmus eulerovského tahu. Pokud jste se s touto problematikou někdy setkali, můžete program vyzkoušet, v opačném případě vás asi ničím neosloví. Jestli máte zájem dozvědět se něco o eulerovských grafech, podívejte se sem.

 

Grafy - pictures

Version: 1.1, Czech

Released: August 2000 - December 2001

Operating system: Windows 9X/2000/XP/Vista/7

Download: Grafy.zip (456 KB)

 

 

Choose software:  

 

TOPlist Valid XHTML 1.0 Transitional programz.szm.sk