Pavero Software Pages
English
Česky
 

Tajná mise - návod

Tento návod se snaží popsat i věci, které nejsou nutné k dohrání hry. Ale pokud budete postupovat přesně podle něho, unikne vám velké množství rozhovorů a přijdete o veškeré akce, které končí smrtí hlavního hrdiny (a mohu vám zaručit, že některé jsou opravdu povedené). Pokud se tohoto chcete vyvarovat ukládejte často pozici a s postavami, které v průběhu putování potkáte, mluvte až dokonce (dokud se hovor nezačne opakovat). Další důležitý postřeh je ten, že když chcete někomu nějaký předmět dát, musíte si s ním nejdříve popovídat, na to nikdy nezapomínejte. To by mohlo na úvod stačit, takže teď už v klidu můžeme zachránit svět.

 

Cesta k džípu
Tvůj vrtulník havaruje a ty se ocitáš v úplně neznámé krajině. Úkol je jasný, zastavit Nofuruse a zneškodnit jeho laboratoř. Po vykonání potřeby se do toho tedy můžeš pustit. Nedaleko stromu se nachází PRKNO, tvůj první předmět. Jdi doleva, blízko chrámu se nachází KVĚTINA, kterou vezmi. Přejdi dvakrát doprava, zde se střetneš s první postavou. Tato osoba bude po tobě chtít rozluštit rébus. Postup k vyluštění se nachází v manuálu, který se s hrou dodává. U dvou vysokých stromů vyskákej po můstcích nahoru. Aby jsi se dostal na poslední plošinku, musíš použít prkno, pak se bez problému dostaneš o obrazovku výše. Tady si promluv s obchodníkem, zjistíš, že potřebuje vyzdobit svůj příbytek, proto mu dej květinu. Znovu si sním promluv, dá ti KLÍČ od dveří svého obydlí. Vejdi do domu (použij klíč) a prozkoumej (z blízkosti) stůl, najdeš tak OLEJNIČKU. Ještě v této obrazovce seber ze země PAPÍR, který si přečti. Mluví se zde o zločinci, který je zde pohřben a někde blízko jeho hrobu se údajně nachází poklad. Vyjdi ven. Z plošiny přejdi do obrazovky vpravo. Zde vyskákej po stupíncích a seber MEČ. Skoč dolů a ze země vezmi ZÁVAŽÍ. Jdi dál doprava. Nacházíš se v obrazovce, ve které je hrad s padacím mostem a vodním příkopem. Příkop nelze přeskočit a skočit do vody se taky nevyplatí. Proto u mechanismu použij olejničku. Rezavé kolo se dá do pohybu a most pomalu spadne. V další obrazovce jsou dveře, kterými se vstupuje do hradu, bohužel jsou zamčené. Jdi pořád doprava, až se dostaneš k výtahu. Výtah se dá do pohybu zatížením pedálu, proto na tento spínač použij závaží. Pokračuj stále doprava, až dojdeš k traktoru. Prozkoumej ho (z blízkosti), objevíš KLEŠTĚ. Ty zanes obchodníkovy, který ti za ně nabídne LANO. To použij na skobu, která vyčnívá z jednoho kamenného kvádru, z kterých je tvořen chrám (obrazovka, kde jsi našel květinu). O obrazovku výše vyskákej po plošinkách a vezmi ZÁPALKY. Jdi stále doleva a ze země seber PÁČIDLO. Zde také můžeš použít sirky na suchý keřík. Zpět ke vchodu do chrámu. Použij páčidlo a utrhni zámek na truhle, ve které najdeš PAKLÍČ. Jdi k hradu a odemkni paklíčem vrata. Uvnitř hradu můžeš zapálit sirkami svícen na stole, to ale není tak podstatné. Důležité je sebrat LOPATU, která je v rohu pod schody (obrazovka vedle). Jdi k hrobu a postav se do středu obrazovky. Zde začni kopat. Po nějaké době se prokopeš do tajné jeskyně. Otvorem vlez dovnitř. Zde sebereš další dva důležité předměty - HELMU (vlevo) a NŮŽKY (vpravo). Nůžky vyměň s obchodníkem za PRAPOR. Jdi do hradu, po schodech vylez nahoru a vyvěs zde prapor. Tím dáš signál agentovi, který se objeví před hradem. Promluv s ním, řekne ti několik důležitých informací o profesorovi a dá ti další důležitou věc - DEŠTNÍK. Vydej se k chrámu. Pod studenou vodu se ti příliš nechce, proto použij deštník. Budova chrámu se skládá ze tří místností, ve kterých najdeš LUK a GUMOVOU RUKAVICI. Jdi k výtahu. V obrazovce napravo odtud vytáhni jeden ŠÍP. Jdi stále doprava. V obrazovce, ve které na obloze létá pták, použij luk. Když přesně zamíříš, mrtvý PTÁK spadne na zem, seber ho. Pokud se ti to nepovede, musíš si dojít pro nový šíp! Pokračuj dál. Podivnému zvířeti dej mrtvolu ptáka, poté tě pustí dál. V další obrazovce musíš otevřít bránu gumovou rukavicí, neboť v plotě je proud (o tom svědčí i nápis na ceduli). Pak se ti konečně podaří dostat k džípu. Prozkoumej ho (sedačku) a KAZETU, kterou najdeš, si přehrej. Jsou na ní informace, jak se dostat do vesnice. Bohužel v autě není vůbec žádný benzín. Proto prozkoumej znovu džíp, nyní přední kufr. Získáš tak DYNAMIT s DETONÁTOREM. Jdi do podzemí (obrazovka s hrobem). Cestou si ještě vytáhni jeden šíp. V jeskyni jdi doprava. Polož dynamit blízko závalu. Schovej se za kámen a použij detonátor. Cesta dál je volná. V obrazovce s otvorem uprostřed použij luk a střel do spínače (na pravé stěně). Otvor se zavře a ty můžeš sebrat NŮŽ, kterým uřízni provazy z padáku. Tak se ti podaří získat dlouhý PROVAZ. Přepni opět spínač (klávesou ENTER). U otvoru použij provaz a spusť se dolů, vezmi PERLU. Tu vyměň s obchodníkem za KANYSTR benzínu. Benzín nalij do nádrže džípu a vydej se na další cestu.

 

Vesnice
Po namáhavé jízdě v džípu se konečně dostaneš do vesnice. Některé předměty jsi cestou ztratil (nebo možná zahodil). Takže neseš LOPATU, PÁČIDLO, NŮŽ, ZÁPALKY a OLEJNIČKU (pokud jsi ji nevrátil obchodníkovi). Lopatu a zápalky už nebudeš potřebovat. Tvým úkolem v této části hry je najít hotel. Nejprve se vydej vlevo, kde se nachází kamenný oltář, který se otevře po správném nastavení dvou speciálních kotoučů. Ty však s sebou ani jeden nemáš, proto jdi dále vlevo. Pod třemi kameny najdeš hliněnou DESTIČKU, která se ti bude hodit až za chvíli. Jdi ještě o jednu obrazovku vlevo a vezmi SEKERU. Dále vlevo to už nejde, proto se vrať k džípu. Jdi odtud stále doprava, dokud neobjevíš první obydlí. Dveře jsou však zavřené, proto pokračuj dál. U druhého domku budeš mít štěstí, dveře jsou otevřené, takže můžeš vstoupit dovnitř. Uvnitř otevři ledničku (klávesou ENTER - pozn.: všechny další speciální akce se provádějí klávesou ENTER!) a seber z ní MASO. Pokračuj dál doprava a cestou vezmi první KOTOUČ (modré barvy). Když narazíš na mladíka s kolem, dej se s ním do řeči. Po krátkém hovoru zjistíš, že má nemalé potíže se svým kolem. Ty to tak nemůžeš nechat, proto se vydej doprava - až k mostu. Na první pohled vidíš, že most není úplně v pořádku, proto ho oprav pomocí sekery. Rybě v jezeře nabídni maso z ledničky. Tímto činem od ní dostaneš PUMPIČKU. (Pozor - maso jí můžeš dát až po opravě mostu!). Pumpičku zanes chasníkovi, který ti za ni dá druhý KOTOUČ. S oběma kotouči se vydej k oltáři. Prozkoumej hliněnou destičku. Tím se dozvíš správné nastavení kotoučů. Nasaď kotouče na sloupy (každý sloup = jeden kotouč). Jejich otáčením nastav polohu, která byla vyobrazena na destičce. Pokud je poloha správná, otevře se oltář uprostřed. Z něho pak seber ZAPALOVAČ. Vrať se k opravenému mostu. Pokračuj stále doprava, dokud nedojdeš ke dvou stromům, na kterých je zavěšen klíč. Klíč dostaneš tak, že musíš zapálit ohniště. Žár z ohniště přepálí provaz a klíč spadne na zem. Bohužel zápalky ani zapalovač nefungují, takže na to musíš jít jinak. Pokračuj dál až do obrazovky, ve které je červená deska s inzerátem. Přečti si inzerát, tím objevíš LÍSTEK, který je roztrhán na několik částí. Prozkoumej lístek, uvidíš, že na každé části je napsáno číslo. Ty tento lístek musíš složit. Po složení lístku se dozvíš šestimístné číslo, které budeš později potřebovat. Pokračuj doprava, až narazíš na vojáka, který hlídá vstup do prostoru hotelu. Po krátké výměně názoru se objevíš v místní věznici. Na rezavé dveře použij páčidlo. Než půjdeš ven, jdi doprava. Promluv si s novinářkou, která zná Nofuruse, a požádej ji, aby ti podala POCHODEŇ. Vrať se k ohništi a zapal pochodeň zapalovačem. Pokus se použít pochodeň na ohniště. To však nepůjde, poněvadž dřevo je příliš mokré. Vrať se k věznici a použij sekeru na suchý smrček. Tak získáš suché DŘEVO. Vrať se zpět k ohništi a vyměň mokré dřevo za suché. Teď už bez jakýkoliv problémů můžeš použít pochodeň. Oheň přepálí provaz a ty tak konečně můžeš sebrat KLÍČ. Klíč použij na dveře domku, které byly do této doby zamčené. Uvnitř domu musíš nastavit na trezoru správnou kombinaci. Podívej se na lístek a zapamatuj si jeho barvu a číslo, které je na něm napsané. Kombinaci nastavíš tak, že budeš otáčet křížem na trezoru. Na každém rohu kříže je barevný obdélník (žlutý, fialový, červený a kobaltově modrý). Kříž musíš nastavit tak, aby se hrana, na které je barva shodná s barvou lístku, kryla s číslem na lístku. Potom stlač ENTER a postup opakuj pro dalších pět číslic. Když trezor otevřeš, vezmi z něj KARTU k elektronickým dveřím. Jdi za novinářkou do vězení a použij kartu na ovládací panel. Tím se dveře otevřou a novinářka bude volná. Dostaneš od ní PRŮKAZ a FOTOAPARÁT. Průkaz ti pomůže dostat se do hotelu. Ale chybí na něm fotografie. Proto se vrať do domu s trezorem. Na podstavec v rohu místnosti umísti fotoaparát. Tím získáš FOTKU, kterou použij na průkaz. Průkaz ukaž vojákovi, který už nebude mít žádné výhrady a bez problému tě pustí dál. Cesta do hotelu je nyní volná.

 

Hotel
Nacházíš se v nejtěžší části této hry, takže se máš na co těšit. Hned na začátku se zbavíš sirek, které už ti stejně jsou k ničemu. Než se vydáš do hotelu, jdi stále doprava, až do obrazovky, ve které na zemi leží VLÁSENKA (žluté barvy). Seber ji, vrať se k hlavním dveřím a vstup do hotelu. Hned na recepci budeš mít problémy s mužem za pultem, který po tobě chce legitimaci. Ukaž mu tedy průkaz a on tě bez problému pustí dál. Po menší diskusi ti také dá klíč od tvého pokoje. Vlez do výtahu a jeď do sklepa. Zde je několik dveří. Jdi o dvě obrazovky doleva a vstup do pravých dveří. Z podlahy seber KŘÍDU. Teďka navštiv dveře, které se nacházejí vlevo od výtahu. Prozkoumej zde krabice, v jedné z nich objevíš PENÍZE (pouze 100 Kč). Nic moc to není, ale pro začátek to musí stačit. Než odejdeš ze sklepa, nakoukni do dveří vpravo od výtahu. Zde pro změnu najdeš LÁHEV BENZÍNU. Výtahem se dostaň do druhého patra. Úplně vlevo najdeš u květináče DISKETU, která se ti bude později hodit. Jeď do posledního (čtvrtého) patra a vydej se do obrazovky vpravo. Zde je malá místnost pro uklízečky. Dveře jsou sice zamčené, ale to tě nemůže odradit, proto použij na zámek vlásenku. Uvnitř seber železnou TYČ. Teďka se vydej do svého pokoje (číslo pokoje se s každou hrou mění), dveře odemkneš klíčem od recepčního. Uvnitř pokoje vezmi ZÁPISNÍK, do kterého si budeš zapisovat důležité údaje. V zápisníku můžeš listovat, ale teď v něm nic nenajdeš, protože je prázdný. Výtahem se vrať do přízemí a jdi do restaurace - salónku (vpravo). Promluv si s mužem, který čte noviny a požádej ho, aby ti je dal. On však odmítne. Ty mu však dáš peníze a on ti bez většího váhaní NOVINY dá. Teď musíš nějak odlákat recepčního. Jeď tedy do sklepa. Jdi dvakrát doleva a vstup do dveří úplně vlevo. Hoď zmačkané noviny do kbelíku, pak je polej benzínem. Zapalovačem noviny zapal. Vznikne malý oheň. Jdi na recepci a oznam to muži, kteří zde obsluhuje. On odejde, aby se podíval, co se vlastně stalo. Toho pochopitelně musíš využít. Pomocí tyče sundej ze zdi SVAZEK KLÍČŮ. Nahlédni do knihy hostů a opiš si jména všech ubytovaných do notesu. Nofurus je zapsán v hotelu pod falešným jménem, ale ty nevíš pod kterým. Proto zajdi za Gabrielou, kterou jsi osvobodil z vězení (nachází se dvě obrazovky od místa, kde jsi sebral vlásenku). Promluv si s ní a ukaž jí notes se jmény. Gabriela si nakonec vzpomene, jaké jméno Nofurus používá. Tak se dozvíš číslo Nofurusova pokoje, proto neváhej a jeho pokoj najdi. Na dveře použij svazek klíčů z recepce. Postupně zkoušej jednotlivé klíče, až najdeš ten pravý. Z tohoto pokoje vezmi ze země dřevěnou BEDNU. Opět zavítej do sklepa. V místnosti, kde jsi sebral láhev benzínu, polož bednu pod visící konec provazu, čímž docílíš toho, že dosáhneš na lano, a můžeš proto přitáhnout žebřík blíže k plošině. Vylez po žebříku nahoru a z plošiny vezmi BYSTU. Zpět do Nofurusova pokoje. Zde si můžeš všimnout, že jedna (úplně stejná) hlava se nachází na jednom sloupku. Proto umísti bystu na druhý sloupek. Bohužel nic se nestane. To tě však neodradí, a proto hrdě zmáčkni tlačítko na zdi. Tímto husarským kouskem se ti podaří objevit tajnou místnost za knihovnou, ve které se nachází Nofurusův počítač s velmi cennými informacemi. Radost však nebude trvat dlouhou, neboť jak brzy zjistíš, počítač je chráněn číselným kódem. Ty však kód neznáš, proto se pokusíš provést zoufalý čin. Jdi na recepci a odtud dvě obrazovky doleva. Na tabuli (pomocí křídy) napiš falešné Nofurusovo jméno. Vyjdi z hotelu ven. Když se vrátíš k tabuli, zjistíš, že někdo na tabuli napsal pět čísel, které si automaticky zapíšeš do notesu. Vrať se k počítači. Vlož disketu do mechaniky a použij na počítač notes. Vyzkoušej pět čísel z tabule, jedno z nich je to pravé. Jsi v databází. Přečti si osobní údaje o Nofurusovi. Teď si musíš zahrát hru, která se jmenuje: "Chyť se, jinak se utopíš". Tvým úkolem je zachránit alespoň 150 pasažérů, kteří padají z vrtulníku. Když hru dohraješ, získáš tajný kód, který si opíšeš do notesu.

 

Nakonec ještě ulož údaje na disketu (třetí volba v hlavním menu). Vzhůru do sklepa. Úplně vpravo jsou dveře, které se otevřou po zadání kódu. Správný kód je číslo, které jsi zjistil poté, co jsi dohrál hru (je napsáno v notesu). V další místnosti vlož disketu do terminálu. Na terminálu pak musíš zadat datum narození, pochopitelně to není tvoje datum, ale datum narození Nofuruse (je také v notesu, pokud jsi četl životopis). Na jedné ze šachovnic se objeví rozmístění šachových figur. Pokud chceš, aby se dveře uprostřed otevřely, musíš šachové figurky rozmístit i na druhé šachovnici (podle polohy figurek na první šachovnici). Když se však na šachovnice podíváš, zjistíš, že většina šachových figurek chybí. Budeš je tedy muset někde sehnat. Seber z podlahy HASÁK. Vylez z hotelu ven. Jdi neustále doprava, až narazíš na chlápka, který se pokouší opravit auto. Pokus se sebrat žebřík (několikrát), ale je to na nic. Promluv si s ním. Dej mu hasák. Pokud ještě máš olejničku dej mu ji taky. Za tento dobrý skutek si můžeš bez problémů ŽEBŘÍK vzít. Znovu si s ním promluv, dozvíš se, že v hotelu se zrovna ubytoval světoznámý šachista. Vrať se na recepci. Promluv si s recepčním, řekne ti číslo pokoje, ve kterém je šachista ubytován. Navštiv ho. Pokus se vzít ze země šachy, neúspěšně. Použij fotoaparát, čímž se začneš vydávat za novináře. Šachista na chvíli odejde a ty mu v době nepřítomnosti musíš FIGURKY vyfouknout. Než půjdeš do sklepa, zaskoč na recepci. Ukaž recepčnímu žebřík, dostaneš tak náhradní PŘÍČKU. Použij ji, čímž žebřík opravíš. Jdi za chlápkem opravujícím auto a odtud vyraz doprava. Opři žebřík o strom a pomocí nože uřízni liánu. Seber LIÁNU. Znova doprava. Opět použij žebřík. Touto akcí získáš DRÁT. Takto vyzbrojen se můžeš nyní vrátit k šachovnici. Použij zde šachové figurky a podle předlohy je rozmísti. Nyní můžeš vstoupit do otevřených dveří. Konečně jsi našel Nofuruse, ale nesmíš chodit příliš blízko. Nejdříve použij drát na elektronický panel. Dojde ke zkratu a Nofurus dostane pořádnou ránu. Teď nesmíš opustit místnost. Přiskoč k Nofurusovi a svaž ho liánou. Teď by se dalo předpokládat, že by to mohl být konec hry, ale není. Situace se zvrtne a ty se ocitneš v nemocnici.

 

V nemocnici
Poslední část hry se odehrává v nemocnici. Je to už opravdu oddechová záležitost, takže jdeme na to. Po rozhovoru s doktorem se vydej na průzkum nemocnice. Navštiv pacienta ve vedlejším pokoji. Popovídej si s ním. Zjistíš, že chce, aby jsi mu vyprávěl vtipy. Bohužel to není tak jednoduché, poněvadž je všechny zná. Potom se pokus sebrat ze země toaletní papír, ale jak zjistíš, nejde to. Proto se vydej do knihovny (pořád doprava, po schodech dolu, dvakrát doleva). V knihovně si promluv (několikrát) se ženou u stolu. Doporučí ti knihu, která se jmenuje Vtipy o Somálcích. Použij počítač vedle a naklepej do něho název knihy. Tak se dozvíš její pořadové číslo. Toto číslo řekni knihovnici, která ti pak KNIHU předá. Přečti si knihu a vrať se k pacientovi. Takto vyzbrojen, uchechtej pacienta k smrti. TOALEŤÁK je tvůj. Jdi na pánský záchod - obrazovka vpravo (pokud chceš, můžeš se pokusit navštívit i záchod dámský). Na záchodě si promluv s mužem v kukani. Jeho velký problém vyřešíš za použití toaletního papíru. Když si uleví a odejde, zbude po něm LÁHEV RUMU. S rumem se vydej na vrátnici (vlevo od knihovny). Místní vrátný tě ale nechce pustit ven. Po rozhovoru s ním se dozvíš, že se rád občas napije. Láhev rumu to proto spraví. Za tuto službu od něj navíc dostaneš KLÍČEK od schránky, kde jsou uloženy tvoje věci. Proto se tam vydej (dvě obrazovky doprava). Vyzkoušej klíček na jednotlivé schránky, až objevíš tu správnou. Po otevření skříňky se ukáže, že se vrátný (pod vlivem alkoholu) spletl a dal ti klíč od jiné schránky. To ti ale vůbec nemusí vadit, neboť ve skříňce najdeš PENĚŽENKU se slušným finančním obnosem. Vrať se na pokoj. Zjistíš, že dveře od pokoje, které jsi nechal otevřené, jsou z ničeho nic zavřené. Na pokoji se pro jistotu schovej za plentu. Tvé obavy byly oprávněné, poněvadž přijde neznámý muž a několikrát vystřelí do tvé postele. Po rozhovoru s doktorem se dozvíš, že na tebe čeká tvůj přítel Jack v místní hospodě. Než se vydáš z nemocnice, můžeš ze země svého pokoje ještě sebrat ZRCÁTKO, které můžeš kdykoliv použít, ale k dohrání hry nemá tento předmět žádný vliv. Před nemocnicí nastup do taxíku. Stojíš před hospodou a nemáš žádné peníze. Vstup dovnitř a promluv si s Jackem. Během hovoru zjistíš, že muž, který tě chtěl zabít, sedí za barem. Jack se ho pokusí zadržet, ale je postřelen. Seber jeho REVOLVER a vyjdi z hospody. Teď si můžeš v klidu vychutnat závěr této poměrně dlouhé a skvělé hry.

 

TOPlist Valid XHTML 1.0 Transitional programz.szm.sk