Pavero Software Pages
English
Česky
 

Chess Game Player - formát importovaných souborů

Importovat lze všechny textové soubory s příponou *.txt, které obsahují nějaký šachový zápis. Formát těchto souborů je následující:

 

............................................................................................

 

........d2..........-................d4.............D7..............-d5.........

 

.............f1-.................B5+..................................................

 

............................d4.............x...........e5.............................

 

............................................................................................

 

Tečky v tomto případě znamenají libovolný text. Jak tedy můžete vidět, použitý formát je co možná nejvolnější. To je pochopitelné, poněvadž zápisy partií se dají provádět různými způsoby. Zde následuje přehled pravidel, která se musí dodržovat, aby šlo importovaný soubor načíst:

 

 • Jakýkoliv tah se musí skládat ze dvou částí. První částí je zdrojové políčko (např. D2). Druhou částí je cílové políčko (např. D4).

 

 • Mezi zdrojovou a cílovou částí se musí vyskytovat následující znaky: 'x', 'X' nebo '-'.

 

 • Název políčka se píše vždy dohromady (např. D2; nikdy ne D 2 nebo D_2).

 

 • Při zápisu se dají použít jak malá, tak velká písmena (např. D2 i d2).

 

 • Při zápasu se dají použít i zkratky figurek (např. De2 – De4), ale program to stejně nebere na zřetel.

 

 • Na jednom řádku se může vyskytovat libovolné množství tahů.

 

 • Mezi zdrojovým políčkem, značkou a cílovým políčkem může být libovolné množství znaků (např. D2 ............ - ..... D4).

 

 • Pro vyjádření šachu se používá znak '+', který musí být umístěn hned za cílovým políčkem (B5+).

 

 • Pro vyjádření matu se používá dvojznak '++', platí zde to samé, co u šachu (B5++). Pokud program narazí na tento dvojznak, již dále nepokračuje v načítání souboru!

 

 • Rošáda je striktně dána tvary 0-0 nebo o-o (malá) a 0-0-0 nebo o-o-o (velká). Žádné mezery, všechno je dohromady!

 

 • Při změně pěšce na vyšší figuru musí být zápis následující: např. e8(Q) – změna na dámu. Závorky mohou být buď kulaté nebo hranaté. Zkratka figurky může být jak v anglickém (Q – Queen, R – Rook, B – Bishop, K - Knight), tak českém jazyce (D – Dáma, V – Věž, S – Střelec, J - Jezdec). Důležité je, aby závorky byly umístěny ihned za políčkem, na které se táhne.

 

 • Pokud zápis obsahuje tahy, které se nemají promítnou do partie, musí se nacházet za středníkem nebo ve složených závorkách.

 

TOPlist Valid XHTML 1.0 Transitional programz.szm.sk